Epidemiologie

1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker.

In 2019 werd bij 14.940 mensen borstkanker vastgesteld (het gaat hier om invasieve borstkanker); Bij 14.808 vrouwen en 132 mannen.

In 2019 kregen 2.229 vrouwen de diagnose DCIS (ductaal carcinoma in situ). DCIS is een niet-kwaadaardige tumor in borst, maar kan wel uitgroeien tot borstkanker.

Het aantal borstkankerdiagnoses zal de komende jaren stijgen, naar schatting tot ruim 20.000 in 2020.

In Nederland hebben meer dan 130.000 mensen borstkanker (gehad).

88% van de vrouwelijke patiënten is 5 jaar na de diagnose nog in leven.

Na 10 jaar is 79% van de patiënten nog in leven.

Er overlijden jaarlijks ruim 3.000 mensen aan de gevolgen van borstkanker.

Enkele feiten bevolkingsonderzoek

Deelnemers hebben geen klachten.

In de leeftijdsklasse tussen 50 en 75 jaar: 50% van alle borstkanker

Van alle 100 kankers worden er 70 ontdekt in de screening. 10 zijn niet zichtbaar, 10 zijn minimaal zichtbaar, 10 zijn goed zichtbaar, maar worden gemist of verkeerd geïnterpreteerd.

Van alle deelnemers die verder onderzoek krijgen, hebben 30% kanker

20% heeft een voorstadium, 80% is echt kanker.

Per jaar 8000 vrouwen met borstkanker of voorstadium, in leeftijd 50 tot 75 jaar.

Zichtbaarheid borstkanker

Kalk

Massa

Architectuurverstoring

Asymmetrie li re

Verandering vergeleken met eerder